Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

Wire & semiprecious stones - Necklaces


Turquoise necklace WN1

Turquoise necklace WN1

Turquoise necklace WN2

Turquoise necklace WN3

Coral necklace WN4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου