Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

Wire & semiprecious stones - Earrings

Moonstone silver earings WE1

Chaolite silver earings WE2

Moonstone silver earings WE3

Calcite silver earings WE4

Red preciosa silver earings WE5

Moonstone silver earings WE6

Apatite silver earings WE7

Moonstone silver earings WE8

Coral silver earings WE9

Moonstone silver earings WE10

Turqoise silver earings WE11

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου