Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Νέα Γούρια για το 2013 ! New Lucky Charms for 2013

Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, οι ετοιμασίες ξεκινούν...

Christmas is near and the preparations are starting...


'Επεται συνέχεια!
To be continued!