Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

Semiprecious stones & Swarovski - Βραχιόλια
Moonstone, aquamarine, calcite, rose quartz  & swarovski beads
  
Aquamarine beads and chips && swarovski beads

Aquamarine, calcite, rose quartz  & swarovski beads

Amethyst, aquamrine chips & swarovski beads

Moonstone, white jade & swarovski beads
Lava beads, read coral beads and chips

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου